adósságbehajtás, pénzbehajtás, adósság behajtó cégek, tartozás behajtás, adósságkezelés, tartozás behajtás magánszemélytől

Adósságbehajtás,  pénzbehajtás, tatozás behajtás magánszemélyektől, adósságkezelés cégeknek!  

Budapesti adósság behajtó cégek állnak rendelkezésükre!

Info Telefon: +36702282929

Weblapunk hasznos információkat tartalmaz az adósságbehajtásról az adósság behajtó cégek tevékenységi köréről. Tanácsokat, lehetőségeket mutatunk be az érdeklődők részére. Segítünk eligazodni a hivatalos pénzbehajtás világában, bemutatjuk az adósságbehajtás szabályait és az adósságkezelés fontosságát!

Könnyen elképzelhető a mai világban, hogy Önnek tartoznak pénzzel vagy nem fizették ki elvégzett munkáját, esetleg árut bocsátott ki cégeknek, vállalkozásoknak. Ennek a kifizetését megpróbálják minél későbbi időpontokra tologatni, nem életszerű kifogásokkal élve. Esetleg fel sem veszik már a telefont.. Talán vitás konfliktus helyzetektől tart?
Ilyenkor érdemes felvenni a kapcsolatot  az adósságbehajtó, adósságkezelő cégünk tanácsadóival és tájékoztatást kérni a behajtás feltételeiről vagy tartozás behajtás megkezdésének lehetőségeiről.

Ha néhány sorban megírná nekünk kintlévősége történetét, pár órán belül értékes információkat, tanácsokat, lehetőségeket küldünk profi adósság behajtó munkatársaink jóvoltából.


 Magánszemélyektől és cégektől is a kisebb összegű kölcsönök, hitelek  behajtását neves, ismert adósságkezelő. adósság behajtó cégek által lebélyegzőzött hivatalos felszólító levelek kiküldésével vállaljuk, majd további értesítéseket küldünk a kintlévőségről, fizetési meghagyással kötelezik, hogy reagáljanak a tartozásukat illetően! Majd azt követően segítsenek megtenni a megfelelő jogi lépéseket!
adósság behajtás, pénzbehajtás, tartozás behajtása, adósságkezelés

Hivatalos adósságkezelés, adósságbehajtás!

   A tisztességes adósoknak részlet fizetési megállapodásokat biztosítunk! Az adósság behajtó cégek ezt minden esetben kizárólag személyesen és egy újabb megállapodásban rögzítve a megbízójuk hozzájárulásával kötik meg!
 Behajtó cégünkkel az esetek mindegyikében a kapcsolatfelvétel megtörténik, további tárgyalások, megállapodások és a tartozások kifizetése követi egymást.

Követelésbehajtó, adósságbehajtó cégünk kollégái mielőtt megbízást vállalnának el, egy teljes körű kontrollt végeznek az adósról vagy az adós cégéről, így ki lehet következtetni, hogy a nem fizető magatartás az szándékos késedelem vagy pedig gazdasági helyzetük nem engedi fizetést amit szintén orvosolni lehet személyi hitellel, engedményezésekkel egyéb megállapodásokkal.

Keresse adósság behajtó cégünket!

Email: koveteleskezeles.info (kukac) gmail.com

Telefon: +36/70-228-29-29

pénzbehajtás, adósságbehajtás, tartozás behajtás, adósságkezelés, behajtó cégek

Keresse Budapesti behajtó cégünket!

Megbízáskötés alkalmával minden esetben értesítjük az adóst, hogy a adósság  behajtása megkezdődik és vegyék fel a adósságkezelő ügyintézővel a kapcsolatot.

Budapesti cégeknek, vállalkozásoknak lehetőséget kínálunk átalánydíjas adósságkezelő szolgáltatásainkra!

Kisebb összegű kölcsönök vagy tartozások behajtása is lehetséges!

Az adósságbehajtás menete, pénzbehajtás szabályai:

  • A Megbízásról írásos szerződés készül ami a  jogi képviseletről és az adósság behajtó cég szolgáltatásairól és annak megkezdéséről szol.
  • Hivatalos értesítés kiküldése az adós részére a megbízásról a pontos adósságról és a behajtás megkezdéséről.
  • Kapcsolat felvétel az adóssal, figyelem felhívása az adósságra és mielőbbi teljesítésre.
  • Folyamatos kapcsolattartás az (írásban, telefonon, személyesen) adóssal, megbízóval. 
  • Az adósság behajtó cég első sorban az egy ősszegű kifizetésre próbál törekedni, de mivel az adós lehetőségei is végesek lehetnek ezért egy mindenkinek (megbízónak, adósnak) megfelelő fizetési ütemezést próbál felállítani amit az adós hónapról, hónapra teljesíteni tud.
  • A megbízott adósság behajtó cég ezeket a határ időket nyilvántartja és az esetleges késedelmekre felhívja az adós figyelmét.és fizetésre kötelezi.
 • Mikor a tartozás kifizetésre került, záró jegyzőkönyvet készítünk a megbízó és az adós részére az adósságbehajtás befejezéséről.

Az adósság behajtással járó összes költség az adósra terhelhető!

Mivel minden eset egyedi és minden ember más és más élethelyzetet képes teremteni ezért mindenképpen konzultációra van szükség az adósságbehajtás, adósságkezelés szabályairól.

adósságbehajtás, tartozás behajtás, pénzbehajtás, adósság behajtó cégek, adósságkezelés

Hivatalos adósságbehajtásBátran kérjen tájékoztatást vagy ajánlatot a budapesti adósság behajtó cégünktől !

pénzbehajtás, adósság behajtó cégek, adósságkezelés, tartozás behajtása

Adósság behajtó cégünk segít Önnek!

Adósságbehajtásról és a tartozás behajtó cégek jogairól:

A behajtó cégek  8291 TEÁOR számmal bejegyzettként tudnak működni és szolgáltatást nyújtani.

A adósság behajtók nem minősülnek hivatalos személynek, sokkal inkább egy jogi képviseletet látnak el amit megbízási szerződés megkötése után tudnak biztosítani az ügyfeleik részére. Ezt követően tudják megkezdeni a tartozás behajtását!

Adósság behajtó cégekkel háromféle képen lehet szerződést kötni:

 • Az érintett személy hozzájárulása alapján.
 • A törvény felhatalmazása alapján.
 • Ügyvédi megbízás alapján

Mivel a statisztikák és felmérések azt mutatják, hogy egyre inkább szükség van adósság behajtásával foglalkozó cégekre magánszemélyeknek is ezért úgy gondoljuk szükséges megfelelő tájékoztatást biztosítanunk a látogatók számára, hogy miként is történik hivatalosan a tartozások behajtása.

Fontos tudni, hogy a adósság behajtó cégek munkáját semmilyen szabályozás nem akadályozza amennyiben a meglévő törvényeket betartva működnek.

 Az adósnak joga van kérni a tartozás behajtással kapcsolatos megbízási szerződést, arról másolatot és a pontosan követelt összeg igazolását ami lehet egy kölcsönadási szerződés, befogadott számla, elvégzett munkák utáni teljesítési igazolás, közjegyző által jegyzett átadást-átvételt igazoló dokumentum vagy bírósági végzés. Egy tartozás követelése lehetséges szóbeli megállapítások után is ami többnyire magánszemélyek közt köttetett de jogilag kevésbé támadható.

behajtó cégek sok esetben rögzítik az adóssal folytatott telefonbeszélgetéseket ezért az erre vonatkozó jogszabályok kötelezik az adósság behajtó cégeket, hogy erről a beszélgetés legelején tájékoztatni kell az adóst vagy annak jogi képviselőjét. Ellenkező esetben ha jogi útra terelődik az ügy nem számít bizonyító erejű adatkénta felvétel.

Az adósság behajtó cégek nem igen vásárolnak meg tartozásokat, kintlévőségeket, inkább megkísérelnek olyan peren kívüli megállapodásokat, tárgyalásokat folytatni a hitelezők egykori partnereivel amik olyan feltételeket biztosítanak az adósnak, hogy a lehetőségeit is felmérve azt teljesíteni tudják.

pénzbehajtás, adósságkezelés, adósság behajtó cégek, tartozás behajtása,

Teljes körű jogi képviselet!

Megkeresőink sokszor panaszkodnak, hogy Ők már elvesztették a jó viszonyt az adósukkal és képtelenek megállapodni, megegyezni, valamilyen kompromisszumot kötni. Ilyenkor jövünk Mi! Egy kívülálló külsős profi adósság behajtó cég munkatársai akik az adós szemében ismeretlen személy, speciális tárgyalástechnikákkal felvértezve, naprakészek, jogi következményeket ismerő érdekegyeztetést vezet le az adósnak, érezteti a kintlévőségnek a hiányát és fontosságát így fizetésre kötelezi és további megállapodásokat köthetnek.

 Tartozások nem követelhetőek, nem hajthatóak be örökké, öt évet meghaladó kintlévőségek elévülnek, bírósági úton érvényesíteni nem igen lehet. Viszont ha szeretnénk elkerülni az elévülést ahhoz egy újabb megállapodást kell kötni írásban majd azt követően követelhető és behajtható. 

adósság behajtó cégek, pénzbehajtás, adósságbehajtás, adósságkezelés.

Adósság behajtó cégünk ügyfél szolgálata áll rendelkezésére a nap 24 órájában!

Email: koveteleskezeles.info (kukac) gmail.com

Telefon, HÍVÁS: +36/70-228-29-29  

Adósságbehajtás külföldről?

Hivatalos adósságbehajtás és jogszerű pénzbehajtás!

Behajtó cégek listáját könnyedén fellelheti a Google keresőkben, érdemes megnézni az első oldal  találatait mivel nem minden adósságbehajtó cég vállal az egész Magyarország területén kiszállást.
Ezért a kisebb pénz tartozásokat többnyire levelezés útján, felszólító levelek kiküldésével, telefonhívásokkal emlékeztetve majd ösztönözve hajtják be.

Tisztességes Adósságbehajtás budapesti behajtó cégek által!

Behajtás folyamataira vagy a  behajtási szabályokra lenne kíváncsi? Munkatársaink kellő tapasztalattal állnak az érdeklődők rendelkezésére!
Kollégáink 10 éve több  adósság behajtó cég és adósságkezelő Kft.-vel együttműködve dolgoznak és segítik elő egymás munkáját. Mivel nem minden tartozás hajtható be és vállalható 100% garanciával ezért fontos a folyamatos tájékozottság és kapcsolattatás más más adósságkezelőkkel, számít véleményük  esetleges észrevételeik adósokkal kapcsolatban vagy jogszabályokat szakértően.

Kerülje az illegális pénzbehajtást, keresse hivatalos adósság behajtó cégünket!

Adósságbehajtás – Pénzbehajtás – Adósságkezelés – Tartozás Behajtás – Kis összegek behajtása – Nemzetközi és Budapesti adósságbehajtó cégek közreműködésével.